Taammanaa Bitimaa irraa

Seenaa gammachuu qamaltii: Kutaa Tokkoffaa

Taammanaa Bitimaa irraa Jaalatamoo fi kabajamoo yaa dubbiftoota barreeffama kanaa, mee kunoo hardha irraa kaaseen: "Seenaa Gammachuu Qamalittii" isiniif dhiyeessa.…

4 months ago