zakariyyaa

Kutaa3ffaa: Siyaasa gantummaa fi gartummaa to`achuun tokkummaa moraa qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) dhugoomsa

 Zakaariyaas Mulataa fi Malkamuu Jaatee Caamsaa 2013, Oromiyaa   2.3.    Siyaasaan gartummaa jireenya diinaa dheeressa   Sababii hojii QBO qindoominaan…

11 years ago

Kutaa 2ffaa: Siyaasa gantummaa fi gartummaa to`achuun tokkummaa moraa qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) dhugoomsa

  Zakaariyaas Mulataa fi Malkamuu Jaatee Caamsaa 2013, Oromiyaa     2.  Sochilee QBO takaluu kessatti qooda siyaasa gartummaa  …

11 years ago

Siyaasa gantummaa fi gartummaa to`achuun tokkummaa moraa qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) dhugoomsa

 Zakaariyaas Mulataa fi Malkamuu Jaatee   Caamsaa 2013, Oromiyaa   Seensa   Umamaan ummati Oromoo tokkicha ta`uun ni beekama, sababii…

11 years ago