barruu

GOLA SEENAA KEESSAA …..

Namoota seenaa Uummata Oromoo keessatti seenaa dalaganii darban kaasanii mariyachuun bu'aansaa waa hedduudha... Har'aaf ..... SEENAA GABAABAA SHAALAQAA GARBII BULTOO...qabadhee…

8 years ago

Kitaabootni Afaan Oromoo eessatti gurgurama?

BEEKSISA KANA BOODA KITAABA AFAAN OROMOO IDDOO BITANNU DHABNE JETTANII NUKOMATTUU LAATA? AKKAAKUU KITAABOTAA AFAAN OROMOO 100 OL TA'AN IDDOO…

8 years ago

S I I F S I I N—Barruu Oromiyaa keessa caf’ jedhee guute….

  Bu’aa Ba’ii Maraa Dabarsinee kunoo SIIFSIIN jildii 7ffaa saba Oromoon geenyee jirra. Dabalataanis, Jildii 8ffaa hojjennee xumuruurratti argamna. Qabiyyeewwan…

8 years ago

Tooftaa wal dorgommii filannoo ti moo waan dhugaa hojiirra oolu?

    Abdii Boruutiin Barruu gabaabaa kana akkan dhiyeessu kan na godhe, filannoo impaayara Itoophiyaa keessatti ta'uuf deemu ilaalchisee barruu…

10 years ago