MQBO

Maal haa baasuuf dhama raasuu?

Abdii Boruutiin Akkuma beekamu MQBO keessatti tasgabbiin dhibuun ilmaan oromoo hedduu yaachisaa turuun isaa hundafuu ifaa dha.Kun ammoo namootuma amma…

9 years ago