seenaa abuubakar muussaa

Seenaa yaadannoo Abuubakar Muussaa

Abuubakar Muussaa ABUUBAKAR MUUSSAA WADAAY ROOBAA Abuubakar Muussaa Wadaay Harargee Bahaa, Aanaa Dadar, Leelee Gabaa bakka ja'amtutti Abbaasaa Obbo Muusaa…

7 months ago

QAROO QAXARA QOORE

Abuubakar Muussaa Wadaay Jaarraa, Yaadannaan waan hedduu irraa barra, Gameeysa, gamna hayyuu ilma Sabaa, Daawitii hawaasaa gaafa guyyaa jabaa, Biiftuu…

7 months ago