Amistardaam

“Toophiyaan qilee haa seentuu malee abadan barcuma jalatti hin qabnu!”

https://www.youtube.com/watch?v=zfjodErGVe0

2 years ago

Jawaar Mohamed: “Oromoo nama na qeequuf jettanii wal hin fixina”

https://www.youtube.com/watch?v=YRBQz60ow3c "Warra miidiyaa hawaasaarratti na arrabsu dura hin dhaabbatinaa. Ana ittisuu dhiisaa. Ani yaada koo dhiyeessa. Warri naan mormuus, na…

2 years ago