Abdii boruu | Bilisummaa Online
Oduu Haaraya

Abdii boruu

Ololli Hogganoota fi Miseensota  ABO irratti godhamaa jiru Qabsoo Oromoo fi Misensota  Dhaabicha ni jabeessa malee hin laffisu.

xalayaa

    Diinni baroota dheeradhaf milijena itti dhangalasee karaa bitamtootaa fi gantota qabsoo kana dhabamsiisuu ijibataa ture.Haa tahu malee dhabichis tahe hogganoti qabsicha cichoo tahan …

Read More »

xalayaa

Abdii Boruutiin Waayee biyya Itoophiyaa jedhamtu tanaa yoon kaasu, jechaa “Impaayara” jedhamu irraa hanbisee hin beeku. Haa ta’u malee, kufaatii Wayyaanee booda biyyi tun akka …

Read More »

Sochii Uummatni Oromoo itti jiru akka sochii Musiliimota Itoophiyaa sana dhaabbata moo ittifufee jijjiirama tokko fida?

xalayaa

 Abdii Boruutiin   Gaafii akka mata dureetti dhiyaate kanaaf deebii otuu hin barbaadin dura, garaagarummaa fi walfakkeenya sochiilee lamaanii kana hubachuun barbaachisaa dha. Walfakkeenya caalaa …

Read More »