Calanqoo Calii

Seenaa gabaabaa obboo Bakar waaree: “Bada Bakar Waaree yaa ba’eessa nama, Osoo si deessee haatee marraa lama” …

SEENAA BAKAR WAAREE Lolli Calanqoo lolaa ittisa imala gabroomfattoota nafxanyaa ture. Lolli kun Amajjii 6 bara 1887 humna Minilikiin hogganamuufi…

8 years ago

OBS: QE’EE OROMOO – CALII CALANQOO

"DUBBII MIILLA BAKAR WAAREE, QABSAAWOTA MURTII GUTOOO ". FILMII HAAWWATAA FI SEENAA DHUGAA IRRATTI HUNDAA'EE. DAAWWADHAA

9 years ago

BAKAR WAAREE EENYU??

  Lolli Calanqoo lolaa ittisa imala gabroomfattoota nafxanyaa kan Amajjii 6 bara 1887 Minilikiin hogganamuufi ummata Oromoo Harargee kan gooticha…

9 years ago

Hawwisoo Guyyaa Siidaa Wareegamtoota Calanqoo Calii

https://www.facebook.com/video.php?v=1553858548211231

9 years ago