DRH

RDH: Rakkoon keenya guyyaarraa guyyatti hammaachaa deemaa jirti

Nuti akka nama bishaaniin liqimfamee harka ola qabaa jiru waan tahee nutti dirmadhaa!! ¬†Addunyatti nuuf iyyaa!! jedhu baqattoonni Oromoo ka…

9 years ago