Eertiraa

Lola diinni kee waggaa 30 guutuu si qorqe har’a bakka lamatti wal baasee wal lolu keessa hin galin!

Lola kaabaa Akkuma lola isa waggaa lama duraa ammas humni waraanaa PP 'Ajaja Bahaa' jedhamu daangaa cehee Eertiraa akka seenu…

2 years ago