Goota

Seenaa yaadannoo Abuubakar Muussaa

Abuubakar Muussaa ABUUBAKAR MUUSSAA WADAAY ROOBAA Abuubakar Muussaa Wadaay Harargee Bahaa, Aanaa Dadar, Leelee Gabaa bakka ja'amtutti Abbaasaa Obbo Muusaa…

2 years ago

GOOTA MURTII DHUGAA……!

  Hayyuu meeqa kan biyyaaf abdatame, Du’aa jala bu’ee humnaan nurraa saamee, Diinaatu aagibeeysee ifaan saanii dhaamee, Guyyaa akka malee…

9 years ago