Hibboo

Afoola Oromoo: Hibboo fii makmaaksa (kutaa lammaffaa 300)

https://youtu.be/yC3YUhOLVVQ Namni Afaanii fii  Aadaa isaa hin beeyne tokko  an Oromoodha ofiin jechuun ......

9 years ago

Afoola Oromoo: Moggaasa Afaan Oromoo (kutaa 300 irraa ka duraa)

https://youtu.be/4mJ2VF-LwEY Hubachiisa!! Sagantaan barnoota kanaa Raadiyoo Faanaa Sagantaa Afaan Oromoo irraa kan walitti funaaname. Kuusni barnoota kanaa akkaan hedduu waan…

9 years ago