IFLO

Ibsa waliif galtee hujii kan Dhaaba ULFO fii IFLO irraa kenname

I F L O /A I B O + ULFO/THBO Gumaan jaallan wareegamanii walabummaa Oromiyaatiin deebi'a Akkuma beekkamu Sooreeysi QBO…

8 years ago

IFLO shoorarkeessuuf yeroon isaa dhumee jira.

  Ibsa koree dandamachiiftuu IFLO ilaalchisee ibsa dhaaba ULFO irraa kenname.   Addi Islaama bilisummaa Oromiyaa IFLOn dhaabbiilee siyaasaa hangafoota…

8 years ago

IFLO shoorarkeessuuf yeroon isaa dhumee jira.

  Ibsa koree dandamachiiftuu IFLO ilaalchisee  ibsa dhaaba ULFO irraa kenname.   Addi Islaama bilisummaa Oromiyaa IFLOn dhaabbiilee siyaasaa hangafoota…

8 years ago

(I.F.L.O) Shoorakeessuuf yeroon isaa dhumee jira.

Waan hin barreeyfamin Dubbisanii sodaa hin jirre Uumuudhaan Mooraa Qabsoo A.I.B.O   (I.F.L.O) Shoorakeessuuf yeroon isaa dhumee jira. Ibsa Koree Dandamachiiftuu…

8 years ago

“Warra Rageeyfateen Dhufte”

“Warra Rageeyfateen Dhufte” (Khutaa 1ffaa) Dhuma bara 1991, mooraa leenjii dhaaba Adda Islaama Bilisummaa Oromiyaa (AIBO) kheeysatti walgahii yaamamte irratti…

10 years ago

Oromiyaan mallatoo gotota bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa hangafa dhabde.Oromiyaan mallatoo gotota bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa hangafa dhabde.

  Soso’a qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo irraa yerooti jagnnooni, gootootni fi hayyootni  dhimma saba isaanii kan waloof jecha gahee…

10 years ago