Jawaar

Pirezdaantii OSA: Wanti Jawaarirratti raawwatame shiraas, loogiis, yakkaas

Pirezdaantii OSA: Wanti Jawaarirratti raawwatame shiraas, loogiis, yakkaas

10 months ago

Dhimma OSA: Keessummaa Kabajaa fi Waraqaa Qorannoo dhiyeessuun waladda

Keessummaa Kabajaa fi Waraqaa Qorannoo dhiyeessuun waladda

10 months ago

OSAn Jawaar ni afeerraa fii hin afeerruurratti garee lammatti cabe

OSAn Jawaar ni afeerraa fii hin afeerruurratti garee lammatti cabe

10 months ago

Cunfaa imala galatoomaa Jawaar Mohamadii fii Baqqalaa Garbaa

Cunfaa haxeerarrii dubbii obboo Jawaar Mohammadii fii obboo Baqqalaa garbaa imala galatoomaa Minisoottaa ffaa imala kana keessa waan hedduutu jira…

12 months ago

Bulloon nagayaan Ameerikaa seene

Simannaa Obboo Jawaar Mohamed yeroo Ameerika Minisottaa galu godhameef. Oromoon haala miidhagaan bahanii yeroo bulloo simatan... https://www.youtube.com/watch?v=B6ZmmrePT04

12 months ago

“Hoggontoonni keenya afaaniin walbummaa fii bilisummaa Oromiyaa jedhaa isin sobaa turan”

Haxeerarrii Hasawa Jawaar Mohammed kan guyyaa arraa magaalaa guddoo biyya Suweedin Stookholmitti godhe keessaa hanga tokkko 1ffaa An isin sobuu…

12 months ago

Eenyuutu Mucucaatee? Jawar Mohammed, Dr. Itaanaa Habteeti?

https://www.youtube.com/watch?v=bK1bv4DuFPs Qaanqee show Habtaamuu: Ittaanaa fii Jawaar dhimma loltuu ABO laalchisee maal jechaa turan?

12 months ago

Yaada “Suphaa Impaayeraa” Akka Eeboo Darbatame

Jiduu kana haasaya Obbo Jawar Mohammed TV Ubuuntu Fi OMN waliin taasiseefi Imala galateeffannaa gochaa jirun waliin walqabatee ololli fi…

12 months ago

Yaadannoo gabaabaa xiinxala Obbo Jawhar Mohamad ilaalchisee:

Obbo Jawar Mohamad gaafiif deebii ‘Oromia media network’ (OMN) sagantaa afaan amariiffaatiin taasisee ergan dhaggeeffadhee booda yaadawwan deddeebi’anii gara sammuu…

9 years ago

Jawarawi Harekat Or an Intentional Criminalization Of the Oromo Nationalist?

On February 5, 2013, Ethiopia's only and publicly funded Television Station, ETV, aired a controversial documentary during prime time in…

10 years ago