jimmaa

Eebilaa fi Barattoota Oromoo!!!

Akkuma beekamu Ji'i Eebilaa waggaa darbe irraa kaasee uummata Oromoo biratti ji'a addaati.Ji'i kun Ji'a qabsoon uummata Oromoo Laafee ture…

9 years ago

Appeal Letter of Oromo Students of Jimma University

To: The Administration of Jimma University March 2, 2015, Jimma (qeerroo) — We, the Oromo students of Jimma University, are deeply…

9 years ago

Oduu barattoota Uninivaristii Jimmaa keessaa bahe

  Akkumaa beekamuu Nuti baratootni Oromoo Yuunibaristii Jimmaa Miseensotaa fi Deegartootaa Dhaabbaata Dimookiraatawaa U/ Oromoo (DH.D.U.O) turree, sababootaa armaan gadii…

11 years ago