Kiya Tesfaye

The Major Challenges of Opposition Parties in Ethiopia and the Case of Leenco Lata’s ODF

By Kiya Tesfaye  Since the adoption of the new Constitution in 1995, Ethiopia has organized 4 elections carried out regularly…

9 years ago

Adeemsa bulchinsa haqaa dhabeesaa sirna wayyaane

Sirna bulchinsa motumma Ethiopian ittin gaggeefama jiru yoo illaale keyyata duraa irratti jecha bareeda akkana jedhu arkannaa . sirna bulchinsa…

9 years ago