Minnesoottaa

Imala Qondaaltota Mootummaa fi Simannaa Diaspooraa Oromoo!!

Seenaa Abdissa   Akkuma Beekamu Imalli Qondaaltonni Mootummaa dhimma Hin beekamneef gara Ameerikaa fi Awuurooppaatti godhanii fi Simannaan Diaspooraan Oromoo…

8 years ago