qubee

Seerlugaa Afaan Oromoo

Kuusa galmee jechoota Afaan Oromoo 80000 ol tartiibaan

4 months ago

Qubeen Afaan Oromoo qabsoo cimaafi wareegama qaqqaaliin as geesse. Laaftutti L jedhanii lallaaquun hin taatu.

Mee seenaa dhufaatii Qubee irratti barruu hayyuun Seerlugaa Dr Abdulsamad Mohammed bara 2013 barreessan tana laalaa. Barruun tun gafa Dr…

5 years ago

African language revived through children’s textbooks

A native African language has been brought to the pages of children's textbooks for the first time by a Melbourne…

8 years ago

A, B, C jennee qubee Afaan Oromoo barann…

https://www.facebook.com/video.php?v=911967662169106

8 years ago

Shaakala Afaan Oromoo kana itti of ilaali

Barumsa afaan Oromoo Shaakaluuf As Tuqaa Hubachiisaa!! jechoonni baruumsa kana keessatti itti gargaaramne garri tokko kan Taammanaa Bitimaa ti Kabajamtoota…

9 years ago

YAA DHALOOTA QUBEE**

                                        Taammanaa Bitimaa irraa                     Ijoollee biyya abbaa-koo Dhalawwan aayyoo-too Yaa dhaloota Qubee Yaa dhaloota Qubee                     Walta'aatii ka'aa Gabrummaa…

9 years ago

Barnoota qubee Afaan Oromoo kutaa duraa

  Kutaa jalqaba baruumsa qubee Afaan Oromoo Suuraa fii barruun barachuuf as tuqi..

9 years ago