qubee

Shaakala barnoota Afaan Oromoo

Jecha sirrii faallaa maqibsaa tahe fili!

1 year ago

Seerlugaa Afaan Oromoo

Kuusa galmee jechoota Afaan Oromoo 80000 ol tartiibaan

2 years ago

Qubeen Afaan Oromoo qabsoo cimaafi wareegama qaqqaaliin as geesse. Laaftutti L jedhanii lallaaquun hin taatu.

Mee seenaa dhufaatii Qubee irratti barruu hayyuun Seerlugaa Dr Abdulsamad Mohammed bara 2013 barreessan tana laalaa. Barruun tun gafa Dr…

7 years ago

African language revived through children’s textbooks

A native African language has been brought to the pages of children's textbooks for the first time by a Melbourne…

9 years ago

A, B, C jennee qubee Afaan Oromoo barann…

https://www.facebook.com/video.php?v=911967662169106

9 years ago

Shaakala Afaan Oromoo kana itti of ilaali

Barumsa afaan Oromoo Shaakaluuf As Tuqaa Hubachiisaa!! jechoonni baruumsa kana keessatti itti gargaaramne garri tokko kan Taammanaa Bitimaa ti Kabajamtoota…

11 years ago

YAA DHALOOTA QUBEE**

                                        Taammanaa Bitimaa irraa                     Ijoollee biyya abbaa-koo Dhalawwan aayyoo-too Yaa dhaloota Qubee Yaa dhaloota Qubee                     Walta'aatii ka'aa Gabrummaa…

11 years ago

Barnoota qubee Afaan Oromoo kutaa duraa

  Kutaa jalqaba baruumsa qubee Afaan Oromoo Suuraa fii barruun barachuuf as tuqi..

11 years ago