wallistuu

Iyyaa iyya dabarsaa! Wallistuu Oromoo jalatamtuu fii beekkamtuun Aaddee Haliimaa Daawwee dhukkubsattee sireerra jirti…dirmaadhaaf!!

.Na gargaaraa Adaraa!!! Yeroo Dargaggummaa koo Gaafa humni koo jirtu Gaafa Lammiin Oromoo Afaan sheetti qaanoftu Harargee qaxxaamuree Jimmaaf Aggaaroon…

10 years ago