Oduu Haaraya
tasa

“TASA”

Ragaa guutuu qabna
Waan hojiin godhame
Karoora Abbaa irreetin
Ittuma yaadamee
Qilleensaaf lafoodhaan
Namni keenya dhumee,
Balaa Tasa ga’een ”
akkamiin jedhame?

Konkolaataan korre
yookaanis xayyaara,
Nuti Doonii hin yaabne
amna bishaanirraa,
Nagaan irreeffachuuf
Hora harsadee jirraa
Balaan akka tasaa
eessan gahe nurra?

Baranan dhagahe
Dubbii ajaa’ibaa,
Ijji nu imimmaani
garaan madaa qaba
Nama nujjeesetu
siidaa numaaf dhaabaa?

Warra gumaa irraa
nu humaan eeggannu
Balaa tasaa jechaa
Maaf dhaaban yaadannoo
Tuni nuuf salphinaa
Wayyaanef dhaadannoo.

Keessa keenyan barreef
diinni nutti qoosa
Qawween duguugamnee
maali dubbiin tasaa?
Nuut tolchee dhaabbataa
Waan Tasaa buqqisaa.

Ambayyoo dammaqaa
Iyyaa waliif labsaa
Jecha Tasa ” jedhutti
dhimma bahuun isaa,
Shiraaf kaayyoo diinaa
gad fageenyaan ibsa.

Yakkamaas ni beeyna
Gamtaan dhabnes lubbuu,
Osoo namni keenya
gaddee isaan jibbuu,
Harka dhiiga qabuun
Dhaaban siidaa Cubbuu.

Eeggachuun dirqama
Waan seenaa jallisaa,
Beekaa ajjeesanii
Je’an balaa tasaa,
Aboo Tapha dhiisaa,
Seenaa nuuf sirreessaa!!
————————–
Munawar Ahmed Siraj
Hagayya 27/17

Check Also

alaabaa

Bulchiinsa gabrummaa diddaaf wal’aansoon godhaamaa turte tan ifatti mul’atte, bara 1962.

Abbaa Urjii tiin: Hawaasa Oromoo kanneen bulchiinsa gabrummaa Minilik jalatti buluu diddaaf lolanii injifataman keeysaa …