Categories: Oduu Oromiyaa

Waamicha Uummata Oromoo fi Firoottan Qabsoo Oromoo Maraaf godhame

Qabsoon uummata Oromoo Abba biyyummaa isa kabachifachuuf godhu yeroo dheeraaf deemaa jiraachuun isaa ni beekama. Haala kana ilalchisee mata-duree: Qabsoon Ummata Oromoo eessa irra ka’e, har’a maal-irra jiraa, gara fuula duratti maal fakachuu qaba kan jedhuun Workshopii fi marii hawaasaa tokko Kaaba Kalifornia (North California), naannoo Bay area ti qopha’ee jira. Workshopii kana irratti hayyuun seenaa  fi qabasoo bilisummaa Oromoo  kan ta’ee Prof. Mekuria Bulchaa barrumsa   mata-dureen isaa armaan olitti caqafame irrati bal’inaan ni kennu.

Itti  dabalees,  tarsimoo  mootumotiin  Impayeera  Itoophiyaa  dhufaa-darbani  itti  fayyadamaa turanii fi jiran ilalchisees barruun ni keennama. Koottaa hayyuu keessan irraa wa’ee seenaa saba keessani/qabsoo saba keessani baradhaa, yaada fi gaafii qabdanis dhiyefachuun qooda keessan bahaa.

Guyyaa: Sadaasaa 29, 2014

Sa’aa: 1:00 – 6:00 pm (PT) Bakka: Walda Oromoo Bay Area Tessoo: 100 Hacienda Ave,

San Lorenzo, CA, 94580

Koree qindeesittuu Workshopichaa

bilisummaa

Recent Posts

OLLAA Comments on US Visit to Ethiopia

This past week, US Secretary of State Antony Blinken visited Ethiopia. During his visit, he met…

1 week ago

Shaakala barnoota Afaan Oromoo

Jecha sirrii faallaa maqibsaa tahe fili!

2 weeks ago

OLLAA & Word BEYOND War Launch Campaign For Peace in Southern Ethiopia

U.S. Secretary of State Antony Blinken's upcoming visit to Addis Ababa, Ethiopia on March 15…

2 weeks ago

A call on the Oromo elites to promote Oromo Extermination Memorial Day

By Leenjiso HoroMarch 13, 2023This call on the Oromo elites is to urge them to…

2 weeks ago

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef ergame hannaan gurguramaa jira.

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef geeffamaa ture gariin gara baadiyyaa dhaqqabaa hin jiru, kaan ammoo…

3 weeks ago

Oromo Orthodox Split: A Collision Between Politics and Faith

By Sooreettii Kadiir The formation of the Oromo Orthodox Synod signals greater shifts that have…

4 weeks ago