Oduu Oromiyaa

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi manneen jireenya 25 ol tahan guutumatti barbadaa’aniiru.

Haa ta’u malee Tola RABBII fi tumsa Bulchiinsi Magaalaa Roobee konkolaataa ba**laa ibi**ddaa too’atu,akkasuma hirmaannaa ummataatiin gara birootti akka hin ceeneef too’atameera.

Hanga ammaatti miidhama qaama namaa irra gahe wanti beekame hin jiru.

Hawaasa keenya RABBIIN obsa isiniif haa kennu,waan isin tuqeefis RABBIIN waan har’aa fi bor kana caala itti gammaddaniin bakka isiniif haa buusu.

Dhaamsa:

Akkuma Ergamaan Keenya Nabi Muhammad صلى لله عليه وسلم nuuf dhaaman,yeroo hirribaaf qophii goonutti wantoota rakkoof nama saaxilan,kan akka Ibiddaa kan akka Nyaata bilcheessuuf fayyadamnu,ykn qorraaf mana oowwisuu,keebiliiwwan Elektirikii,akkasuma kuusaa bishaanii cufuu,ujummoolee bishaan keessa dhufan cufuu fi wantoota rakkoof nama saaxilan ofirraa laaluun dirqama.

RABBIIN nu haa eegu.

Maddi: Qilleensi Nasrii Bubbise( Ustaaz Ibsaa Hasan )

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

5 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

5 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

5 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

7 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

7 months ago

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

8 months ago