Aadaa

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu?

Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota 600 oliif dhaloota irraa gara dhalootaatti Baallii dabarsaa asiin kan gahe Gadaan Oromoo Gujii, Abbaa Gadaa 75ffaa isaa har’a argateera.

Har’a ganama Abbaan Gadaa Jaarsoo Dhugoo Abbaa Gadaa Gujii 75ffaa ta’uun Abbaa Gadaa Jiloo Mandhoo irraa baallii fudhataniiru.

Ofii Abbootii Gadaa 74 kanaan dura gaggeessan ni beektu? Maqaa Abbootii Gadaa bara ALI bara 1424 irraa kaasee hanga ammaa gaggeessaa turan waajjira Aadaa fi Turizimii Godina Gujii wabeeffachuun akka armaan gadiitti qindeessineerra.

1. Jaajee Gobbaa (1424-1431)
2. Jiloo Wolaagoo (1432-1439)
3. Jirruu Utaa (1440-1447)
4. Guluu Gaararroo (1448-1455)
5. Heebanuu Jaldoo (1456-1463)
6. Biilaa Mannakkoo (1464-1471)
7. Bariisoo Gumii (1472-1479)
8. Adoolaa Aanolee (1480-1487)
9. Gobbuu Shaaroo (1488-1495)
10. Goluu Subbaa (1496-1503)
11. Cirrii Galoo (1504-1511)
12. Buurcisaa Shaabuu (1512-1519)
13. Aagaa Kallachaa (1520-1527)
14.Jiloo Bidoo (1528-1535)
15. Gannaalee Roobee (1536-1543)
16. Duuba Adii (1544-1551)
17. Aboo Rasoo (1552-1559)
18. Halakee Lulee (1560-1567)
19. Gobbuu Daayyee (1568-1575)
20. Gannaalee Lolee (1576-1583)
21. Qandhashoo Aanolee (1584-1591)
22. Jaboo Sibuu (1592-1599)
23. Qalqalcha Tukashoo (1600-1607)
24. Gololcha Sharuu (1608-1615)
25. Abbaa Doolaa (1616-1623)
26. Aagaa Saqoo (1624-1631)
27. Jiloo Bansaa (1632-1639)
28. Haroo Shotee (1640-1647)
29. Jaarsoo Dhugoo (1648-1655)
30. Ushoo Waaree (1656-1663)
31. Gannaalee Dambalaa (1664-1672)
32. Godaanaa Aagaa (1672-1679)
33. Godoree Bokkoo (1680-1687)
34. Jaarsoo Soree (1688-1695)
35. Aagaa Buudee (1696-1703)
36. Tukee Shifaa (1704-1711)
37.Jiloo Badhaa (1712-1719)
38 .Aagaa Waaree (1720-1727)
39. Birraa Lukee (1728-1735)
40. Jiloo Xuulloo (1736-1743)
41. Balakkoo Jiloo (1744-1751)
42. Budhushoo Halakee (1752-1759)
43. Soraa Bulultaa (1760-1767)
44. Ijuu Gallabee (1768-1775)
45. Surroo Cekoo (1776-1783)
46. Jiloo Waaree (1784-1791)
47. Galchuu Kemaa (1792-1799)
48. Miidhee Niitii (1800-1807)
49. Daadaa Kuraa (1808-1815)
50. Xiloo Soolee (1816-1823)
51. Bunoo Dhaa’ee (1824-1831)
52. Dasee Halakee (1832-1839)
53. Bunee Boruu (1840-1847)
54. Aagaa Kallachaa (1848-1855)
55. Adulaa Karaa (1856-1863)
56. Waaqoo Gaararroo (1864-1871)
57. Birraa Cuqqee (1872-1879)
58. Aanolee Badhaa (1880-1887)
59. Roobaa Boruu. (1888-1895)
60. Jiloo Kendhoo (1896-1903)
61. Galchuu Curruuqoo (1904-1911)
62. Jiloo Bokkoo (1912-1919)
63. Jiloo Sayee (1920-1927)
64. Aagaa Adii (1928-1935)
65. Ushoo Jiloo (1936-1943)
66. Tukee Guyyee (1944-1951)
67. Jiloo Mixoo (1952-1959)
68. Adoolaa Jiloo (1960-1967)
69. Girjaa Jiloo (1968-1975)
70. Adoolaa Aagaa (1976-1983)
71. Godaanaa Kattaa (1984-1991)
72. Aagaa Xeenxanoo (1992-1999)
73. Waaqoo Duubee (2000-2007)
74. Jiloo Maandhoo (2008-2016) 

Visa mindre

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

5 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

5 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

5 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

7 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

7 months ago

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

8 months ago