Categories: Oduu Oromiyaa

Jilli dhabaa ODF kan Obbo Leencoo Lataan hoogganamu imala gara biyyaatti gochaa akka jiru maddeen amanamoon eeran.

Filannoo bara 2015 irratti hirmaachuuf carraan ODF qabu dhiphoo ta’ullee gara biyyaatti galuuf daandiin bal’aadha jedhu peresdaantiin ODF ykn ADO Jaal Obbo Leencoo Lataa, kayyoo ijoon dhaabni keenyaa irratti yayyabame, mirga namtokkeefii sabaaf salblammii biyyattii kabachiisuudha kan jedhan hoggaan ODF ganna lamaan dura sabaahimaalee idil- addunyaa gara garaatti gabaasaa turuunsaanii ni yaadatama, akkasumas ODF qabsoo oromoo dhabama irraa oolchuuf filannoo jiru gara biyyaa galuu qofa jedhu Obbo Leencoon, ODF hadhaa qabsoo fi gaaga’ama akkasumas wareegama qabsoon gaafatu kamuu kafaluun qabsoo oromoo jireessuuf murannoon biyyatti galoon filannoo maayyiitii jechuun eeraan.

Hanga ammaatti ODF kaninni biyyatti galuu hanqatee tureef mareen mootummaa Itoophiyyaa wajjin gochaa turre haalota gara garaan lafarra harkifachuurraan kanka’eedha jedhu Obbo Leencoon, akkasumas gufuun biraan ODF boordii filannoo biyyattii biratti seera guutee galmaa’uufi fi beekamtii argachuu qabu mootummaarraa dhabuusaatu hanga kana booda nu hanbise jechuun dubbachuunsaanii dubbii gurra nubutee jiru warii kanaati. Dabalataanis ODF akka dhaabaatti filannoo baranaa irraa qooda fudhachuuf daandiin dhiphatullee, miseensonniifi hooggantoonni ODF akka dhuunfaatti filannoo kanarraa qooda fudhachuu ni danda’u yoo haalli aanjawaan argame jechuun ibsaniiru. Waa gadhufa jette jaartiin daha wal’aaltee,,, jennumoo ??? Siqee dhufe jette jaartiin bakakkaan mana jalatti buunaan jennee mammaakuu nuuf wayya laataa yaa oromo? Nama borii nuhaa godhu.

bilisummaa

Recent Posts

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

3 weeks ago

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people…

3 weeks ago

The Impact of Slogan Change on the Oromo People’s Struggle for Independence

Deebitee Kootee Bilisoo October 25, 2023     Note that a political slogan stands for a cause.…

1 month ago

Fano: The Anti-Oromo Amhara fascist Paramilitary Extremist Militia Organization

October 17, 2023 Mallisee Fatansaa Sulee    Recently, a chorus of diaspora Amhara social media, the…

1 month ago

The Oromo Struggle: Unfinished Mission and Unintended Consequences

September 26, 2023 Deebitee Kootee Billisoo During the Abyssinian War of the conquest of Oromia,…

2 months ago

Dr. Yoonaas Birruu, the Mirror Image of Crimes of Genocide Menelik and Haile Selassie Committed Against the Oromo People

Fatansaa Sulee Shogodoo September 20, 2023 As it is clear from hateful and Oromo phobia…

2 months ago