Categories: Oduu Oromiyaa

Kora Gamtaa Miseensotaaf Deggartoota ABO Kaaba Noorweyii Kan bara 2015

 

Nuti miseensoniif deegartoota ABO kan kaaba

Norweyyiitti argamnu wal-gayii gaafaa guyyaa 22-08-

2015 gaaggeefanne irratti marii balla’aa waa’ee sochii

biyyaa keessaa qeerroo fi WBOn gochaa jiru

walumaagalatti haala yeroo irratti erga mari’anee booda

ibsa ejjenno armaan gadii dabarfanneerra:

1. Waraana bilisummaa Oromoo yeroo amma kana kan yeroo kamiyyuu caala tarkaanfii

boonsaa diina Oromoo irratti fudhachaa jiru baay’ee kan itti gammannu fi gara fuula

duraattis akka cimsee itti fuufu gargaarsa barbaachisaa ta’een akka cinaa dhaabannu

nimirkaneessina.

2. Addi Bilisummaa Oromoo kallachaa bilisummaa ummaata Oromoo ta’uu hubannee

gargaarsa nurra eegamu maraan bira dhaabachuuf waada keenyaa ni haromfannaa.

3. Qeerrooniif baratoonni oromoo biyyaa keessa hawwii bilisummaaf isaan qaban

abdachiisa waan ta’eef karaa barbaachisaa ta’ee hundaan bira ni dhaabana ni

deeggaraas.

4. Tumsaa ABOf gochaa tureef itti jiru gara fuula duraatti kan yeroo kamiyyuu caala daraan

ciimsinee itti fufnu ta’uu waada keenya ni haarofanani mirkaneesinas.

5. Kallachi qabsoo bilisumma oromoo kan tahee ABO qofa ta’uu hubannee itti amanna

waan ta’eef warreen nuti ABOdha jechuun maqaa ofitti moggaassuun ergama diina fi

dandaata yeroodhaaf bitamanii qabsoo bilisummaa oromoo laamshesuuf yaalani akka

irra of qusatanniif waan darbee irraa hubachuun gara QBO itti akka deebi’aniifi dantaa

ummataa isaani akka dursaan ciminaan ni hubachiifnaan.

6. Torbaan “Diaspora” jechuun waltajjii wayyaaneen gantootaf qopheesite keessatti

kanneen hirmaatan ummata oromoo biyya hambaa jiraatan akka bakka hin buune

ummaanni oromoo biyya keessa jiraatu akka nuuf huuf huubatu cimsinee ni beeksifna.

bilisummaa

Recent Posts

OLLAA Comments on US Visit to Ethiopia

This past week, US Secretary of State Antony Blinken visited Ethiopia. During his visit, he met…

1 week ago

Shaakala barnoota Afaan Oromoo

Jecha sirrii faallaa maqibsaa tahe fili!

2 weeks ago

OLLAA & Word BEYOND War Launch Campaign For Peace in Southern Ethiopia

U.S. Secretary of State Antony Blinken's upcoming visit to Addis Ababa, Ethiopia on March 15…

2 weeks ago

A call on the Oromo elites to promote Oromo Extermination Memorial Day

By Leenjiso HoroMarch 13, 2023This call on the Oromo elites is to urge them to…

2 weeks ago

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef ergame hannaan gurguramaa jira.

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef geeffamaa ture gariin gara baadiyyaa dhaqqabaa hin jiru, kaan ammoo…

3 weeks ago

Oromo Orthodox Split: A Collision Between Politics and Faith

By Sooreettii Kadiir The formation of the Oromo Orthodox Synod signals greater shifts that have…

4 weeks ago