Categories: AmantiiOduu Oromiyaa

Sagaleen teenya haa dhagayamtuu

Guyyaa har’aa Finfinneen ummata haqa dheeboteen hacuucamtee ooltee jirti. Caamsaa 25/2005 (June 2, 2013)

Hiriirri nagahaa magaalaa Finfinnee guyyaa har’aa geggeeffamee seera qabeessa eeyyama qabuu dha. Waamicha hiriira nagahaa kana kan godhee fii kan eeyyamsiise paartii samayaawiiti. Paartiin kunis hiriira kana kan yaame gaaffilee gurguddoo afur qabatee yommuu ta’u gaaffilee kanneen keessaa gaaffiin tokko dhimma muslimaa yeroo ammaa wajjiin kan walqabatee dha. “Mootummaan harka isaa amantii islaamaa keessaa haa baasu. Komitee furmaata barbaadduu ummata muslimaa dharaan yakkamanii haa gadi lakkifaman” kan jedhuu dha.

Hiriira guyyaa har’aa geggeeffame kana irratti ummanni hammana jedhamee himamuu hin dandeenye kan argame yommuu tahu hirmaannaan ummanni muslimaa godhe guddaa ture. Arat kiilo Ginfillee waajjira paartii Samayaawii irraa kan eegalame hiriirri nagahaa kun hanga piyaassaatti wal-qabatee dabree daandii churchill qaxxaamuree dirree waajjira tajaajila poostaa Itiyoophiyaa, waajjira televiziyoona Itiyoophiyaa, waajjira emigirashinii fii hospitaala tikur anbessaatiin marfamee kan argamu Araddaa kuubaa hamma qaqqabutti dhaadannoowwan garagaraa kessummeessaa oolee jira.

Dhaadannoowwan dhageessifaman keessaa muraafni :- “komiteen haa hiikkamtu” “kan hidhaman haa hiikkaman” “mootummaan amantii keenya keessaa harka isaa haa baasu” “mirga ofii gaafachuun yakkaa miti” “nuti abubakar dha, nuti yaasin nuuru dha, nuti kaamil shamsuu dha,….” “osoo tokko tahuu baannee silaa nu nyaatan” kan jedhanii fii dhadannoowwan hedduu biroo hedduun dhageessifameera. Hiriira kanarrattis abukaatoowwan komitee keessaa tokko kan ta’e Doktor Yaaqoob Haylamaaryam hawaasa godhaniiru. Ummanni muslimaa xumura hiriiraa irratti salaata zhuhurii dirree bal’oo kuubaa irratti jama’aan salaatee jira (Akka footoo maxxanfame irratti mul’atutti). Xumura irrattis paartichi mootummaan ji’oota sadan dhufan keessatti gaaffilee kaafne kanneeniif deebii yoo kan hin kennine tahe sagalee keenya hiriira nagahaa olaanaa ta’e birootiin olkaafnee dhageessifna jechuudhaan hiriirri nagahaa guyyaa har’aa nagahaan jalqabamee nagahaan akka xumuramee fii kan milkaahe akka ture beeksiseera. Ummannis tasgabbiidhaan rakkoon tokko osoo hin uumne nagahaan adda yaa’eera. (footoowwan dabalataa hiriira nagahaa har’aa kana agarsiisan eeyyama Rabbiitiin ni maxxansina.)

Allahu Akbar!

bilisummaa

Recent Posts

Toophiyaa keessatti Kan akka Orthodox qabeenya qabu hin jiru

Biyya biraatti manneen amantii…. - Dhaabbata gargaarsa adda addaa tolchanii hiyyeessa gargaaru, - Hospital adda…

3 hours ago

Gochaa arr’a Taakkalee Uumaarratti tahe kanarraa kaadreen PP waa baratti laataa?

Kashlabboonni amaara dhala Oromoo (Taakkalee Uumaa) DC keessatti akkasitti xiqqeessuu isaanii ijaan arguun onnee nama…

2 days ago

Ameerikaan nama Ispoonsaran baqata gara biyya Ameerika fiduuf balbala bante

USA Welcome Corps Program Tibbana Ameerikaan sagantaa godaansaa / Immigration Program/ tokko ifoomsitee jirti. Sagantaan…

3 days ago

Attack on Civilians in Wollo Oromia Special Zone

Tensions in the Wollo Oromia Special Zone (located in the Amhara Region, Ethiopia) have flared,…

4 days ago

Civilians killed, villages burnt in latest violence in restive Oromo special zone, neighboring North Shewa zone in Amhara region; federal forces deployed

Map showing part of the locations where the latest violence is ongoing Addis Abeba – Residents…

5 days ago

Witnesses say latest ethnic clashes in Ethiopia kill dozens

NAIROBI, Kenya — Witnesses allege that several dozen civilians and fighters have been killed in…

5 days ago