aangoo

Haxxishoo! Guddadhu!

Amaan Kamsareetiin Waan Mootummaa Bilxiginnaa Buqqiftee Aangoo Oromiyaa Fudhachuu Dubbadhu! Seenaa fi maalummaa riphee-lolaa ilaalchisee ammaan dura gulantaalee guddinna loltuu…

2 years ago

Dimookraasii, Filannoo fi Angoo Siyaasaa Maaliif Barbaachisa?

------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ‘’Garaagarummaa ilaalchaa mormuun uumaa rabbii mormuu dha’’ .................................................................................................. Mootummoonni Abbaa irree misooma fiduun rakkisaa dha: ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- Namoonni…

10 years ago

Dhumarra Ga’a Kolonummaa Gaanfa Afrikaa

  Dhumarra Ga’a Kolonummaa Gaanfa Afrikaa Ibsaa Guutama irraa* | Bitootessa 2013 Tigraway sirna malbulcha Habashaa keessatt miiltoo maadhaa turan. Erga…

11 years ago