Abdii Fiixee

Abbaa Duulaa gaazeexeessitoota OMN wliin qanani’aa jira jedhu..

Dhugaa Baasi   Dhugaa Baasi atii hojiin kee hojii ummata qoqqoodu dha jettanii na arrabsaa turttan. Yeroo OMN wantaa dhugaa…

9 years ago