Categories: Oduu Oromiyaa

Abbaa Duulaa gaazeexeessitoota OMN wliin qanani’aa jira jedhu..

Dhugaa Baasi

 

Dhugaa Baasi atii hojiin kee hojii ummata qoqqoodu dha jettanii na arrabsaa turttan. Yeroo OMN wantaa dhugaa hin taane post godhaan aniis isinitti hima ture garuu ummanni keenyya na arrabsaa turan atii wayyanee dha atii maalo dha jedhanii wan hin taane natti himaa turan.

Maal ree kunoo gaazitonni OMN walgahii misooma fi guddina transfoomeesini biyyattif walliin haasahuuf taa’an suura kun ragaa bahaa.

OMN ILAALCHA isaani jijjiranu isinitti himeen turee isiin ammo atii maraata dha nan jettanu…..amma hoo dhugaan kan eenyyuti?

Olola hammana hin jedhamnne TVO irratti dabarsuuf adeema jiran. Ololli kunis warri OMN nuwajjin hojjachuufi OMN fi TVO gargarrumma hin qabuu.

suura kana keessa gaazitonni OMN ‪#‎Usman‬ ‪#‎ukumee‬ , ‪#‎Alemayehuu‬ ‪#‎Kenea‬ fi ‪#‎Abdii‬‪#‎Fitee‬ dha. Akkasumas Jawar Mohammed nannawa sanatti argameera.

Journalist Abdi Fite raised qiestions for Aba Dula

bilisummaa

Recent Posts

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

4 weeks ago

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people…

4 weeks ago

The Impact of Slogan Change on the Oromo People’s Struggle for Independence

Deebitee Kootee Bilisoo October 25, 2023     Note that a political slogan stands for a cause.…

1 month ago

Fano: The Anti-Oromo Amhara fascist Paramilitary Extremist Militia Organization

October 17, 2023 Mallisee Fatansaa Sulee    Recently, a chorus of diaspora Amhara social media, the…

2 months ago

The Oromo Struggle: Unfinished Mission and Unintended Consequences

September 26, 2023 Deebitee Kootee Billisoo During the Abyssinian War of the conquest of Oromia,…

3 months ago

Dr. Yoonaas Birruu, the Mirror Image of Crimes of Genocide Menelik and Haile Selassie Committed Against the Oromo People

Fatansaa Sulee Shogodoo September 20, 2023 As it is clear from hateful and Oromo phobia…

3 months ago