Daga

Sochii Oromoota Afran Qalloo (1567 – 1856)

Seenaa Afran Qalloo

2 years ago

BAKAR WAAREE EENYU??

  Lolli Calanqoo lolaa ittisa imala gabroomfattoota nafxanyaa kan Amajjii 6 bara 1887 Minilikiin hogganamuufi ummata Oromoo Harargee kan gooticha…

9 years ago