F.Wayyeessa

Fira Fakkaatee dhadhaan wayaa balleessa

          F. Wayyeessaa     Bitootessa 2015   Mata-duree barruu kanarraa, dubbiftootni barruu kanaa, barruun kun maalirratti akka…

9 years ago