Harargee

Diimaa Naga’oo: “Qabsoo kan goonuuf Fedhii ummata keenyaa bakkan ga’uufi

"Kan qabsaawa jirruuf fedhii ummata keenyaa bakkaan gayuufi" Jaalli kun fedhii isaa bakkaan ga'ee moo kan ummataati bakkaan gahee? J/…

10 years ago

Godina Harargee Bahaa magaala Awwadaayitti walgahii galgala kana gaggeeffamterratti qaadhimamtoota filannoo boruu jadhamee warri beekkame

1. Sheek Qamar ka gaafa dargii masjiida biiroo godhaate biiroo sheek qamar ja'aniin  soomana qaalii mootummaa godhuun waajiba jadhee biyya…

11 years ago

Seenaa gabaabaa waayee Sooreessaa J Jaarraa Abbaa Gadaa

Bara 1936 ykn 37 Xaaliyaan hoggaa biyya seente, Harargee Bahaa Watar bakka je’amutti Abdukariim Ibraahim (Jaarraan Abbaa Gadaa) dhalate. Jaarraan…

11 years ago