Hirriiba

Walaloo: Hirriibaatu nama raffisa

"Callisi jennaan, haa callisani" Akka isaan na dhiisan godhe Isaan hin tuqu isaan hin ilaalu" Jedhi ajjessi badi Ati dhugumaan…

7 months ago