jaarsoo

Sochii Oromoota Afran Qalloo (1567 – 1856)

Seenaa Afran Qalloo

2 years ago

VOA; Balaa Anniyya, Jaarsoo fii Mi’eeysorratti wayyaneedhaan baname

Waraannii naannoo Soomalii, Oromoo daangaa Soomaletti dhihaattu ammaas weeyrare, namni kumaan lakkaawamu balaa haarayaaf Saaxilaman.

11 years ago

Balaa Anniyya, Jaarsoo fii Mi’eeysorratti wayyaneedhaan baname.

Waraannii naannoo Soomalii, Oromoo daangaa Soomaletti dhihaattu ammaas weeyrare, namni kumaan lakkaawamu balaa haarayaaf Saaxilaman. Gabaasaan Mayyu (ona Anniyyaa) irraa…

11 years ago