Makmaaksa

MAMMAAKSA AFAAN OROMOO FI GITA AFAAN FARANJII

-Namni harka namaatiin ibidda qabatu, hin gubatu. * A person who walks in another's tracks leaves no footprints. . -Farda…

9 years ago

Sheek Amiin Ibroo: “Gaalli biyya Oole fakkaata”

Gorsa hayyuu fii jaalatamaa Sheek Amiin Ibroo  

9 years ago

Afoola Oromoo: Hibboo fii makmaaksa (kutaa lammaffaa 300)

https://youtu.be/yC3YUhOLVVQ Namni Afaanii fii  Aadaa isaa hin beeyne tokko  an Oromoodha ofiin jechuun ......

9 years ago

Afoola Oromoo: Moggaasa Afaan Oromoo (kutaa 300 irraa ka duraa)

https://youtu.be/4mJ2VF-LwEY Hubachiisa!! Sagantaan barnoota kanaa Raadiyoo Faanaa Sagantaa Afaan Oromoo irraa kan walitti funaaname. Kuusni barnoota kanaa akkaan hedduu waan…

9 years ago

Jechoota Hayyootaa‬!!­!

Jajjabee Biyya keessaa ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora…

10 years ago