Nadhii Gammadaa

Afuura Kee Dhabne !

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Bakki jirtu eessaa? Biyya tamii laata Dhiira onnee guutuu Leenca ija barbadaa Yoomuu hin Cal'ifnee Lammiin si iyyaafataa Afuura…

10 years ago