Categories: Seenaa

Afuura Kee Dhabne !

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bakki jirtu eessaa?
Biyya tamii laata
Dhiira onnee guutuu
Leenca ija barbadaa
Yoomuu hin Cal’ifnee
Lammiin si iyyaafataa
Afuura kee dhabnee
Jaal Nadhii Gammadaa!
Baatee achi geettee,
Kankee quba dhabee
Jaallaan miiltoo keetii
Nama heddu gaaffee
Hunduu hin arginee
Jechuudhaan deebisuu
Gumaan kee hin baduu
Rabbiin haa deebisuu
Waan gootummaa keetii
Akkanatti ibsu :-
Jaal,Nadhii Gammadaa
Goota onnee guutuu
Duuti isaaf dhuftee
Anaani haa qaarituu
Hooggansaaf gootummaan
Isaa namaan addaa
Diina haamee fixaa
Ciree akka hadaa!
Abjuu natti ta’ee
Achi buuteeni isaa
Mee na hin gaafatinii
Afaan maaliin ibsaa?
Waan jedhuu hin qabuu
Seenaa dhumaaf dhiisaa!
Naan jedhe jaal tokkoo
Kan duri beeku isa !!!

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

5 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

5 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

5 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

5 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

7 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

7 months ago