qoricha

Bu’aa baala muka ceekhaa qabu kana beeytuu laataa

Ummanni Oromoo durirraa kaase baala ceekhaa akka qorichaatti itti gargaaramaa ture. Qorattoonni addunyaas daawaa baalli ceekaa kun qabu akka asii…

2 years ago

Biyya Afaan Faallaa

Gamteessaa Sabaatiin Bara durii namichaan wayii biyya tokko keessa ¬†jiraataa ture. Innillee yeroo wayii dhibamee mana yaalaa aadaa heddu dhaqee;…

9 years ago

Haddhooytuun maali?

  Dhukkubni hadhyootuu maali? maalirraa nama qabdi, mallattoon isii qabaachuu hoo, bu'aan isii fii miidhaan isii maal faadha? Akkamitti ifirraa…

11 years ago