Fayyaa

Bu’aa baala muka ceekhaa qabu kana beeytuu laataa

Ummanni Oromoo durirraa kaase baala ceekhaa akka qorichaatti itti gargaaramaa ture. Qorattoonni addunyaas daawaa baalli ceekaa kun qabu akka asii gadii kanatti tarreeysan.

1. Infeekshinii ujummoo fincaanii ittisuu ni danda’a.

2. Dhiitoo fi bishaan qabachuu qaamaa hin barbaachifne ni ittisa(Anti inflammatory)

3. Carraa dafanii dulloomuu keenya ni hir’isa.

(Anti oxidants)

4. Qaamni keenya dandeettii ittiin dhibee ofirraa qolachuu danda’u ni dabala.

5. Qaamni keenya yoo madaa’e dafee akka fayyuuf ni gargaara.

6. Baakteeriyaa fi fangasiin/foorfoor akka qaama keenya hin hubne ni taasisa.

7. Guddina rifeensa keenyaa ni dabala. Fayya qabeessummaa rifeensa keenyaafiis ni tola.

8. Fayyummaa gogaa keenyaaf

9. Farra kolestroolii ti.

10. Annisa ykn humna ykn jabina qaama keenyaaf ni kenna.

11. Fayyummaa ija keenyaa eeguun argaa keenya dabala.

12. Dhiibbaa dhiigaa keenyaa ni sirreessa.

13. Ulfaatina qaama keenyaa ni sirreessa.

14. Dhibee onneef akka hin saaxilamne gargaara.

15. Iitawiina/dhiitoo xannachoota dhibeef nu saaxilan malaan nurraa ittisa.

16. Bullaa’insa nyaataaf ni gargaara

17. Mukaa’uu ittisee si’oomina uuma.

18. Qoncooruu fi dulloomuu yeroo malee gogaa keenyarraa ittisa.

19. Dhibbee gaastirik (Gastric,) ittisuuf fi fooyyessuuf gargaara

Itti fayadama isaa

Akkuma shaayitti guyyatti burcuqqoo 2. oll hin dhuginaa

Faayidaan Mooringaa(Shifarraa) danuu ta’uu hubannee fayyadamuun abshaalummaa dha!

Dr. Jirenyaa. S

Maddi: WHO healthiest food guidlines and summary researches

bilisummaa

Share
Published by
bilisummaa

Recent Posts

Univarsitii Haroomayaa ummata keenya ni fayyadde moo itti fayyadamte?

Baruumsi bu'ura jireenya ilma namaati. Barnoonni bu'ura waa hundaati. Manni barnootaa naannoo kee jiraachuu jechuun…

1 day ago

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

1 day ago

The Security Challenges Of Addis Ababa Escalate Internally And Externally

For several months, Ethiopia has witnessed an escalation of threats on various fronts, both internal…

1 week ago

Reactions to the Ethiopian conflict

In a sign of growing concern in Washington about the Civil War in Ethiopia, the…

1 week ago

Ethiopia’s economy struggles as war reignites in Tigray

NAIROBI, Kenya — Once home to one of Africa's fastest-growing economies, Ethiopia is struggling as…

1 week ago

OLLAA WELCOMES CALLS FOR A PEACE SOLUTION AND URGES ETHIOPIA-WIDE PEACE PROCESS

On September 11, 2022, the Government of Tigray External Affairs Office released a statement indicating their willingness…

1 week ago