Categories: Oduu Oromiyaa

WAAMICHA WALGAHII MISEENSOTA WALDAA HAWAASA OROMOO AWUROOPAA

 

(WHOA)/ OROMO COMMUNITY ASSOCIATION IN EUROPE (OCAE) e.V. (Inc.),

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Kabajammoo Ilmaan Oromoo ardii Awuroopaa keessatti argamtan maraaf (hundaaf),

hunda duraan dursee nagaan oromummaa fi waaqayyoo/rabbii isin haagahu. Jiruu fi jireenya

gaarii (dansaa) isin hawwiina. Horaa bulaa.

Waldaan Hawaasa Oromoo Awuroopaa (WHOA)/ Oromo Community Association in Europe

(OCAE) e.V. (Inc.) ilmaan Oromo hundaaf ji’a Muddee (December) keessa gaafa guyyaa 5 bara

2015 sanbata duraa (sanbatduraa) sa’aati 12:30 WB (PM) irraa eegalee (jalqabee/kaassee)

hanga (hamma) sa’aati 18:00 WB (PM) ti walgahii qopheesee jira.

Walgahiin miseensota WHOA/OCAE e.V. (Inc.) yeroo sadaffaatif magaalaa „Frankfurt am

Main/Griesheim (Schwarzerlenweg 57, 65933 Frankfurt am Main)” jedhamu keessatti

guyyaa gaafa Muddee (December) 05, 2015 sa’aati 12:30 WB (PM) irraa kaassee

qophaa’ee jira. Walghii kana irraatti akka hedduminan hirmaattaan kabajaan isin afeerra.

Kanaafuu walgahii kana irrati miseensonni WHOA/ OCAE e.V. (Inc.), deeggartootni fi ilmaan

oromoo ardii Awuroopaa keessa jiraatan akkasumas firootiin oromoo argamuu akka

dandayan yeroon ergaa kana karaa siniif mijaawe hunda akka nuuf dabarsitan kabajaan isin

gaafanna.

Sagantan walgahii miseensota Waldaa Hawaasa Oromoo Awuroopaa (WHOA)/ Oromo

Community Association (OCAE) e.V. (Inc.) ji’a Muddee (December) keessa gaafa guyyaa 5 bara

2015 gaggeessamuu arman gadiiti tarreeffameera:

1. Barruu WHOA/OCAE e.V. (Inc.) “Qaanqee Bilisummaa (QABIL)” (Spark of Freedom)

jedhamee murteessame bara 2016 keessa ji’a ji’aa sadin gulaaluu fi maxxansiisuu.

2. Yeroo ammaa kana haala „Sochii Bilisummaa Oromoo Biyyoolessaa (SBOB) (Oromo

National Liberation Movement, ONLM)“ fi Jaarmota Bilisummaa Oromoo (Oromo

Liberation Organizations) ilaalchisee yaadaan wal dhabuun attamitti hubatamaa?

3. Dhimmi Karoora Muummicha (Addis Ababa Integrated Regional Development Plan,

otherwise known as the Master Plan) Finfinnee ilmaan Oromoo hunda ilaallata. Karoora

Muummicha Finfinnee kana fashalsiisuuf ka tahuun irra jiru maalii?

Walgahii seena qabeessa kana irrattii hundinuu argamtanii gaaffii fi deebii geggeefamu irratti

qooda keessan akka gumaachitan abdii guutuu qabna.

Namoota Koree Hojii Raawwachiiftuu (KHR) irra odeeffannoo (information) dabalataa

feetanif lakkoofsa bilbila (telefoona) kanatti of-gargaaraa:

Lakkoofsa bilbila: +49(0)17653498098 fi +49(0)15210106906

+49(0)15219044954

+49(0)15210531811

Guyyaa, sa’aatii , bakka walgahii fi baabura bakka walgahii isin geesuu ilaalchisee arman

gadiiti hubadhaa:

 Guyyaa walgahii (Date of meeting): Muddee (December) 05, 2015

 Sa’aatii walgahii (Time of meeting): 12:30 WB (PM) ‐ 18:00 WB (PM)

 Bakka walgahii (Place of meeting): Schwarzerlenweg 57, 65933 Frankfurt am Main

 Geejiba (Transport):Vom Hauptbahnhof mit der S-Bahnlinien S1 und S2 bis zur S-Bahn

From the central train station (Hauptbahnhof) take the city train

Haltestelle „Griesheim“, 5 Minuten zu Fuß bis zum SAALBAU

Griesheim.

(city railway) S1 and S2 to the city train station “Griesheim”, 5 minutes

on feet till SAALBAU Griesheim.

Galatoomaa!

Abdurhaman Mustafa

(Dura taa’aa WHOA/OCAE e.V. (Inc.))

Email: mustefaabdurahman38@gmail.com

bilisummaa

Recent Posts

Univarsitii Haroomayaa ummata keenya ni fayyadde moo itti fayyadamte?

Baruumsi bu'ura jireenya ilma namaati. Barnoonni bu'ura waa hundaati. Manni barnootaa naannoo kee jiraachuu jechuun…

2 days ago

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

2 days ago

The Security Challenges Of Addis Ababa Escalate Internally And Externally

For several months, Ethiopia has witnessed an escalation of threats on various fronts, both internal…

2 weeks ago

Reactions to the Ethiopian conflict

In a sign of growing concern in Washington about the Civil War in Ethiopia, the…

2 weeks ago

Ethiopia’s economy struggles as war reignites in Tigray

NAIROBI, Kenya — Once home to one of Africa's fastest-growing economies, Ethiopia is struggling as…

2 weeks ago

OLLAA WELCOMES CALLS FOR A PEACE SOLUTION AND URGES ETHIOPIA-WIDE PEACE PROCESS

On September 11, 2022, the Government of Tigray External Affairs Office released a statement indicating their willingness…

2 weeks ago