Baqattoota

Walking into danger: migrants still head to Yemen

HARGEISA, 11 August 2015 (IRIN) – Qader and Abdi are two weeks into their journey. Carrying only one empty plastic…

9 years ago

Kabajaa Ayyana Gotota Oromo 2015 fi Caayaa Tokkommaa Baqattota Oromo Biyya Masrii. Ebela 26/2015

Hawaasni Oromo fi Mesenssonni Caayaa Tokkommaa Baqattota Oromo Biyya Masrii Magaalaa Cairotti jiraatan ebela 26/2015 kabajaa Ayyaana Gotota Oromo 2015…

9 years ago

Over 250,000 East African refugees trapped in Yemen

AL-JAZEERA-AMERICA Many refugees and asylum-seekers from Somalia, Ethiopia and Eritrea say they have nowhere else to go April 18, 2015…

9 years ago

South Africa: Xenophobic attacks against black “foreigners” spreading

Xenophobic violence has spread to South Africa, while poverty stricken foreign nationals in six of South Africa's nine provinces seek…

9 years ago

Obboleewwan lama turan kan dukkana isaanii keessatti ibiddi itti lakkifame. Tokko lubbuun isaa dabrite, inni lammaffaa hospitaala jira.

Hookkarri lammiilee biyyoota Afrikaa biroo kanniin Afrikaa Kibaa keessa jiraatan irratti xiyyeeffate torbaan kana keessa babal’achuu isaati kan gabaafame. Lammiileen…

9 years ago

Baqattoota Oromoo Yemen: Lubbuun teenya lubbuu sareellee hanqatte

Haala  hamaa  Baqattoonni  Oromoo  Biyya   Yemen   Keessa  Jiran ,,,, Nuti  Baqattoonni  Oromoo  Biyya  Yemen  haala  akkaan  Sodaachisaa  keessa  jirra  dhugumattuu …

9 years ago

RDH: Rakkoon keenya guyyaarraa guyyatti hammaachaa deemaa jirti

Nuti akka nama bishaaniin liqimfamee harka ola qabaa jiru waan tahee nutti dirmadhaa!!  Addunyatti nuuf iyyaa!! jedhu baqattoonni Oromoo ka…

9 years ago

Obboleewwan keenya Biyya Yamanitti Humnoota hin beekkamneen Ukamfamanii kan turan, gadi Lakkifamuun isaanii dhagayame.

  Raadiyoo Dandii Haqaatiin {RDH} Roobi Bitoteessa 30 /2007 Dhalattoota Oromoo kan Ta’an Obboleewwan keenna lakkoofsaan 40 kan ta’anii fii…

9 years ago