Yaada

Toophiyaa keessatti Kan akka Orthodox qabeenya qabu hin jiru

Biyya biraatti manneen amantii….

– Dhaabbata gargaarsa adda addaa tolchanii hiyyeessa gargaaru,

– Hospital adda addaa hundeessanii dhukkubsataa wal’aanu,

– University adda addaa ijaaranii nama itti barsiisu,

– Gaafa balaan, hoongeen uumamaa ummata biyyaa rukutu donation adda addaa taasisanii ummata gargaaru,

Manni amantii Ethiopia kamtu waan akkanaa raawwata?

Seventh Day Adventist college fi hospital wayii qabdi. Catholic ammoo hospital hanga ta’e qabdi.

Kana irraan kan hafe homaa hin jiran.

Toophiyaa keessatti Kan akka Orthodox qabeenya qabu hin jiru. Maybe Africa keessatti Manni amantii qabeenya hanga orthodox qabu hin jiru. Zamana HayileSillase 2/3ffaan lafa Ethiopia seeraan kan Orthodox ture. Orthodox amantii mootummaa ture. Bulchiinsa siyaasaa keessas turan. Minister barnootaa zamana HaileSillase mana amantii Orthodox ture. Booda naannoo bara 1938 keessa faranjiin HaileSillasie dhiibdee akka minstrummaa mana amantii dhaabu goote.

Orthodox qabeenya guddaa waggaa 1000 oli qabdi. Fooqiin Finfinnetti argitan baay’een isaanii Kan orthodox ti. Finfinnee keessa fageenya KM 4 haa ta’uu 6n fooqii fi bataskaana orthodoxtu jira. Fooqiin kuni hundi daldala addaatu irratti gaggeeffama. Waggaatti birrii billion heddutu irraa argama. Maallaqni bataskaana kanaa waggaa 10 dura billion 30tu commercial bank of Ethiopia ture jedhama.

Finfinnee keessaa ammoo yoo baane, Qullubbii Gabriel irraa waggaatti birrii billionatu argama. Woliso keessaa ammoo zaafii guddaatu jira. Gaafa ciranii gurguran zaafiin suni maallaqa million hedduutu irraa argama.

Garuu qabeenya kana eenyutu irraa fayyadamaa jira? Hospital ummata fayyadu hin ijaarre. Hiyyeessa hin gargaarre. University ummata fayyadu hin ijaarre. Kan irraa fayyadamaa jiru beekkamaa dha. Daniel Kibret fa’a, Goojjee maqaa qeesii qabdu fa’a…

Hundeen qabeenya kanaa 90% oli Oromiyaa dha!

Abbootiin keenya kana hubatanii hudhanii qabaniiru!!

Bira dhaabbanna hanga dhumaa!!

Maddi: Babsa Tula Sooshaal meediyaa

[youtube-feed feed=1]
bilisummaa

Recent Posts

OLLAA Comments on US Visit to Ethiopia

This past week, US Secretary of State Antony Blinken visited Ethiopia. During his visit, he met…

1 day ago

Shaakala barnoota Afaan Oromoo

Jecha sirrii faallaa maqibsaa tahe fili!

1 week ago

OLLAA & Word BEYOND War Launch Campaign For Peace in Southern Ethiopia

U.S. Secretary of State Antony Blinken's upcoming visit to Addis Ababa, Ethiopia on March 15…

1 week ago

A call on the Oromo elites to promote Oromo Extermination Memorial Day

By Leenjiso HoroMarch 13, 2023This call on the Oromo elites is to urge them to…

1 week ago

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef ergame hannaan gurguramaa jira.

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef geeffamaa ture gariin gara baadiyyaa dhaqqabaa hin jiru, kaan ammoo…

2 weeks ago

Oromo Orthodox Split: A Collision Between Politics and Faith

By Sooreettii Kadiir The formation of the Oromo Orthodox Synod signals greater shifts that have…

3 weeks ago