Oduu Oromiyaa

Gochaa arr’a Taakkalee Uumaarratti tahe kanarraa kaadreen PP waa baratti laataa?

Kashlabboonni amaara dhala Oromoo (Taakkalee Uumaa) DC keessatti akkasitti xiqqeessuu isaanii ijaan arguun onnee nama cabsa. Kanneen aangotti fayyadamyanii ummata fi saba isaanii ka irraa dhalatan bu’aa yerootiif gidirsaa bahaniifii arraa’as itti jiraniif gochaan kun barnoota isaanii ni taha laata?

Dhaamsa Gabaabduu…

Aangawoonni ammaa gaafa gara aangoo dhufan hedduu keenyatu gammade. Erga aangoorra bahanii irra bubbulanii garuu wal shakkuufii waan tokkummaa keenya diigurratti bobbahame. Ummata ofii dhiisanii alagaa firoomfachuuf hedduu yaalame. Aangoo hidda gadi jabeeffachuuf waan nama gaddisiisu hedduutu Ummata keenyarratti raawwatame. Taakken faan hamma Azmaarii Goondar fakkaatanitti isaanitti dhihaataa turan.

Wanti DCtti isarratti raawwatame waan gammachuu namaaf kennuu miti. Oromoodhumti Baga isaanitti jedhu jiraachuun isaa beekamaas tahu, dubbiin Taakkalaadhaa oli. Jibba Nafxeen Oromoorraa qabdutu yeroo akkanaatti calaqqisa. Habashaan ammaan achi osoo waan feetes gootee hoggansa Oromooo hangana isiitti dhihaachuf yaale hin argattu. OPDOn waan hedduu compromise goote, firooma bitachuuf. Tarsiimon kun kufaa tahuun isaa kalees waan heddu argine, kan ammaatis ragaa dabalataati.

Hundaafuu, yeroo akkanaa kana Habashaa waliin hidhatanii “ jara keenya” irratti duulun tarsiimoo siyaasaa sirrii miti. Gama tokkoon ilaalcha Habashaa jibba Oromoo irratti bu’uurawe kanarratti duuluu barbaachisa, gama biraatin immoo warra yeroo gabaabaa keessatti aangoon macheessee Ummata ofii dagachiise kana gorfachuu feesisa. Gaafa gamaa gamanaa wal dandeessisanii siyaasa of dura dhiiban faaydaa Ummata ofii dhugoomsuun akka namaaf laaftu wal hubachiisuu feesisa.

Kanuma

Keenyas Oluma

#HawiAnole

bilisummaa

Recent Posts

OLLAA Comments on US Visit to Ethiopia

This past week, US Secretary of State Antony Blinken visited Ethiopia. During his visit, he met…

1 day ago

Shaakala barnoota Afaan Oromoo

Jecha sirrii faallaa maqibsaa tahe fili!

1 week ago

OLLAA & Word BEYOND War Launch Campaign For Peace in Southern Ethiopia

U.S. Secretary of State Antony Blinken's upcoming visit to Addis Ababa, Ethiopia on March 15…

1 week ago

A call on the Oromo elites to promote Oromo Extermination Memorial Day

By Leenjiso HoroMarch 13, 2023This call on the Oromo elites is to urge them to…

1 week ago

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef ergame hannaan gurguramaa jira.

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef geeffamaa ture gariin gara baadiyyaa dhaqqabaa hin jiru, kaan ammoo…

2 weeks ago

Oromo Orthodox Split: A Collision Between Politics and Faith

By Sooreettii Kadiir The formation of the Oromo Orthodox Synod signals greater shifts that have…

3 weeks ago