Oduu Oromiyaa

Waamichi araara PP naannoo Oromiyaatti afeerte yaamicha onneerraa dhufeemiti.

Xinxaalaan Siyaasaa Yaayaa Bashiir waamichi araaraa mootummaan naannoo Oromiyaa taasise waamicha onnee irraa dhufee miti jedhe.

Oromiyaa keessatti dhuguma nageenyi akka bu’u yoo barbaadame mootummaan federaalaa waamicha araaraa taasisuun bakka qaamni 3ffaan jirutti mari’achuu qaba jechuun ibsee jira.

Pirizidaantiin Mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa’ii Caffeen Oromiyaa dhuma torbee darbee taa’e irratti qaamonni hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socha’an karaa araaraan akka galan gaafannaa jedhan.

Waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa taasise kana hordofuun Waraanni Bilisummaa Oromoo haaldureewwan mariif barbaachisan tarreessee keessa waamicha araara mootummaan federaalaa haa dhiyeessu kan jedhuu fi bakka qaamni 3ffaan jirutti mari’anna kan jedhu keessatti argamu.

Dhimmoota Siyaasaa Itoophiyaa irratti xiinxala kennuun kan beekkamu Yaayaa Bashiir, waamichi araaraa amma taasifame akkuma kan asiin duraa “koottaa galaa” kan jedhuudha jechuun, mootummaan dhuguma Oromiyaa keessatti nagaa buusuu yoo barbaade mootummaan federaalaa waamicha taasisee bakka qaamni 3ffaan jirutti Waraana Bilisummaa Oromoo waliin mari’atu qaba jedhee jira.

Lolli Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru lola mootummaa federaalaafi WBO ti kan jedhe Yaayaa Bashiir dhimma waraana Oromiyaatiin wal qabatee labsiiwwan garagaraa dabarsaa kan ture mootummaa federaalaati waan ta’eef, araara haqa-qabeessa, araara nama amansiisu mootummaan federaalaa waamuu qaba jedha.

Waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru sadarkaa jaarsa biyya keessaatiin xumuramuu hin danda’u kan jedhu Yaayaa Bashiir, hammeentaan Waraana Bilisummaa Oromoo kan bara 2018 fi kan ammaa wal hin gitu jedhe.

Bara 2018 fi 2019 keessa jaarsaa biyyatiin yaaliin araaraa taasifamaa ture fashalaa’uun gatii bira ummata Oromoo kafalchiisuu kan yaadachiise Yaayaan, amma akka bara sanatti jaarsaa biyya keessatiin araara buufna jechuun lama ganamuudha jedha.

Nagaa fi tasgabbii waarawaa Oromiyaa keessatti kan fiduu danda’u akkuma waraana Tigraay waraana Oromiyaatiifis xiyyeefannaan kennamee bakka qaamni 3ffaan jirutti araarri bu’uu akka qabu ibsamaa jira.

Maddii: OMN

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

5 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

5 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

5 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

5 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

7 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

7 months ago