Categories: Oduu Oromiyaa

Aaddee Munaa Mohammed Ibro Bitoteysa 17/2015 biyya Masrii Magaalaa Kaayrotti Du’aan Addunyaa kanarraa Boqatte jirti .

Oduu Gaddaa : Bitoteysa 19/2015 Magaalaa Cairo:

Aaddee Munaan kan itti dhalatte Baha Oromiyaa Aanaa Dadar Araddaa Soddomaa bakka ja’amtutti akka lakkofsa faranjjii 1996tti dhalatte.

Kan itti guddatte ammo Magaalaa Dirre Dhawaa Ganda Garaadaa Ganda 01ti.

Aadde Munaa Mohammed akkuma biro miidhaa Sirna Bulchiinsa Wayyaanee jalaa baqatudhaan 2014 keysaa biyya abbaa isii gad dhiistee Baqattummaan Biyya Masrii Magaalaa Kaayro keysatti jiraachaa turte.

Garuu Duuti waan hin olleef Bitoteysa 17/2015 Iddo Hujii yk Mana Madaamitti Gamarraa Sa’aati 6tti Qaama dhiqatuuf akka Shaawara sentetti manaa shaawaraa keysatti hafte.( Lubbun Irraa Baate)

Gutuun Oromota Magaalaa Kayrotti jiraatanii Du’aan Boqachuu Aaddee Munaa Mohammed akka dhageyaniin iddo hujii isii Ganda ” Gaarden Sitii ” ja’amutti walgeyan.

Wayta Sa’aan Sa’aa Afur taatu makiinaa Motummaan fudhamtee Mana Reefkaa ” Zenhum Sayyida Zenab” geyfamte , erga Doktoronni Du’aan Boqachuu isii mirkaneysanii akka awwaalamtuuf hayyama baasan.
Dhaabbanni Baqataa Addunyaa UNHCR dameen Cairotiis awwaalamu isitiif hayyama godhee jira.

Haala kanaan Bitoteysa 19/2015 bakka Baqattonnonni Oromo Biyya Masrii baayyinaan argamanitti sirna awwaalcha isii raawwate.

Bakki yk iddon sirni salaata ” Janaazaa ” isii itti raawwatame Masjiida guddaa “Hayyil Aashir Masjidu Salaam ” bakka ja’amutti irratti salaatameen bidatti iddo awwaalcha islaamota tan taate ” Maqbarat Rabi’a Al-Adawiyya ” ja’amtutti sirna miidhagaa fi bonssaan awwaalamtee jirti.

Erga sirni awwaalchaa raawwatamee bodaan Aalimni Oromo Guddaan Shek Mohammed Saaniin Haala Du’artaa Gorsa gaarii hirmmaattota sirna awwaalchaaf godhanii jiru.

Akkasuma Gutuun Hawaasa Baqataa Oromo Du’aan of biraa dhabuu Aaddee Munaa Mohammed Ibrotti kan gaddan tahuu ibsanii sirni awwaalchaa kuni bifa miidhagaa kanaan raawwatu isaatiif hojjattota Pistiikii fii shek Mohammed saanii fi warreen guyyaa sadii gutuu hamma sirni awwaalcha isii raawwatutti qodaa fi hirmmaannaa guddaa godhan hunda galatomffatanii jiru.

Nus gara kenyaan Addee Munaa Mohammedif Araaramaa fi jannata kadhachaa Firaa fii Aalii isii hundaaf jajjabina hawwina.

 

bilisummaa

Recent Posts

Gochaa arr’a Taakkalee Uumaarratti tahe kanarraa kaadreen PP waa baratti laataa?

Kashlabboonni amaara dhala Oromoo (Taakkalee Uumaa) DC keessatti akkasitti xiqqeessuu isaanii ijaan arguun onnee nama…

2 days ago

Ameerikaan nama Ispoonsaran baqata gara biyya Ameerika fiduuf balbala bante

USA Welcome Corps Program Tibbana Ameerikaan sagantaa godaansaa / Immigration Program/ tokko ifoomsitee jirti. Sagantaan…

3 days ago

Attack on Civilians in Wollo Oromia Special Zone

Tensions in the Wollo Oromia Special Zone (located in the Amhara Region, Ethiopia) have flared,…

4 days ago

Civilians killed, villages burnt in latest violence in restive Oromo special zone, neighboring North Shewa zone in Amhara region; federal forces deployed

Map showing part of the locations where the latest violence is ongoing Addis Abeba – Residents…

4 days ago

Witnesses say latest ethnic clashes in Ethiopia kill dozens

NAIROBI, Kenya — Witnesses allege that several dozen civilians and fighters have been killed in…

4 days ago

Biyyattii wakkiilli Waaqaa fi odeessaan oduu Waaqaa baayyatee lafa dhiphise keessatti..

Barsiiaan Kana Hinjedhu! “Biyyattii kadhaan xurumbaa, biyyattii dibbeen sagadaa iyyee dhikkisu keessatti; lafattii maqaa dhala…

5 days ago