Categories: Yaada

Bilisummaan keenya KAARDIIN hin dhugoomtu!!

# Filannoo wayyaanee soba marsaa shanii,,, irratti hirmaachuuf ni galla jettanii,,, miidiyaatti bahuun labsii baafattanii,,, nuti karaa nagaa qabsoofna jettanii,,, sabaafi sab lammii biyyattii hundaafi,,, murteeffannee jirra galuudhaaf biyyatti. Qabsoo karaa nagaa geggeessudha qabna,,, yoo kanaan ol kaanee deggarsallee qabna,,, uummata itoophiyaaf gaanfa afriikaarraa,,, hawaasi addunyaas nuuf godha gargaarsa,,, kan murtiin keenya kanatu nu baasa. Jettanii waan hedduu gurra nu keessanii,,, kijiba wayyaanee dhoksuuf gargaartanii,,, qabsoo dhiigaan dhufe irra hejjettanii,,, aarsaa goota keenyaa gatii dhabsiiftanii,,, hin milkooftan yoomuu daandii irraa maqxanii. Kunoo dhihaateera mee eessa jirturee ??

Guyyaan filannoodhaa isin jala gahee,,, moo karaa irratti dhoqqeen isin qabee?? Moo intarneetiin dorgomturee laata ?? Achuma teessanii kuffisuufii laata ?? Mootummaa wayyaanee sirna nama nyaataa. Diimokiraasii waaraa jennee ijaaramne,,, mirga namtokkeetiif sablammii biyyaallee,,, kabachiisuu qabna gamtaan ijaaramnee. safuu,,,safuu,,, mee dhiisaa haa hafuu,,, silaa sabni hin rafuu,,, ciisee dhaggeeffata yaroo JAARSI sobu… Korojoo salphinaa qalqalloo kijibaa,,, filannoo fakkeessii shira warra kaabaa,,, kiba wayyaanee daandii boolla gubbaa,,, kottaa hirmaadhaakaa maal eegduree egaa?? Qaroomteetti qeerroon siyaasaan dibamtee,,, filannoo sobaatiin mirgi akka hin jirre,,, bareera barataaf qotee bulaanille. Yaa kaayyoo ganamaa lafee goota kumaa,,, kan sirraatii maqee hin milkaa’uum homaa,,, daandiin dhiigaan bahee filannoon dhugooma,,, jechuun saba sobuun hin gahuu yaa jamaa?? Utuu lafeen cabee lubbuun bahuu baatee,,, aarsaan kaffalamee jiraachuu utuu baatee,,, galmeen seenaa awwaalamtee,,, ekeraasaaniitu isin dura gora waaqatti iyyatee…Malee hin milkooftan boris ni qaanoftu,,, bilisummaan keenya KAARDIIN hin dhugoomtu.

bilisummaa

Recent Posts

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

2 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

2 months ago

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

3 months ago

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people…

3 months ago

The Impact of Slogan Change on the Oromo People’s Struggle for Independence

Deebitee Kootee Bilisoo October 25, 2023     Note that a political slogan stands for a cause.…

4 months ago

Fano: The Anti-Oromo Amhara fascist Paramilitary Extremist Militia Organization

October 17, 2023 Mallisee Fatansaa Sulee    Recently, a chorus of diaspora Amhara social media, the…

4 months ago