Categories: AadaaJaarraaSiyaasaa

Kutataa dha du’a hin sodaatu

Kutataa dha du’a hin sodaatu
Jajjaboodha hin cabu
Dhugaa jaalata hin hin faallessu
Onnee guutuun lola takkaa hin fakkeessu

Dhugaa-­‐dhaaf falmata
Kabajaa sabaatiif lubbuu isaa laata

Ijji qaanqee, sammuun qaroo
Harki haxxii
Kan darbatu hin dhabne
Dhaabbanni qajeelaa
Refeensi goofaree
Ejjanni gaanfuree

Dubbatu ni harqa
Dhahu ni dhaaddata
Ajjeesu ni geerrara

Diina onnee cabsa
Saba onnachiisa

Hin rifatu, hin hifatu
Gufatus hin dhaabbatu
Galaanni itti hin guutu
Faggeennyi hin daangessu
Gaarri hin dheeratu
Rakkkoon hin boojitu
Roobaa caamni
Beelaa dheebuun of duuba hin deebiftu
Saba isaaf jiraata
Laammii ofiin dhaaddata
Biyya offiif dhaabbata
Isa kanatu goota

===//==

Hashim Adam irraa

bilisummaa

Recent Posts

OLLAA Comments on US Visit to Ethiopia

This past week, US Secretary of State Antony Blinken visited Ethiopia. During his visit, he met…

1 week ago

Shaakala barnoota Afaan Oromoo

Jecha sirrii faallaa maqibsaa tahe fili!

2 weeks ago

OLLAA & Word BEYOND War Launch Campaign For Peace in Southern Ethiopia

U.S. Secretary of State Antony Blinken's upcoming visit to Addis Ababa, Ethiopia on March 15…

2 weeks ago

A call on the Oromo elites to promote Oromo Extermination Memorial Day

By Leenjiso HoroMarch 13, 2023This call on the Oromo elites is to urge them to…

2 weeks ago

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef ergame hannaan gurguramaa jira.

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef geeffamaa ture gariin gara baadiyyaa dhaqqabaa hin jiru, kaan ammoo…

3 weeks ago

Oromo Orthodox Split: A Collision Between Politics and Faith

By Sooreettii Kadiir The formation of the Oromo Orthodox Synod signals greater shifts that have…

4 weeks ago