Categories: AadaaJaarraaSiyaasaa

Kutataa dha du’a hin sodaatu

Kutataa dha du’a hin sodaatu
Jajjaboodha hin cabu
Dhugaa jaalata hin hin faallessu
Onnee guutuun lola takkaa hin fakkeessu

Dhugaa-­‐dhaaf falmata
Kabajaa sabaatiif lubbuu isaa laata

Ijji qaanqee, sammuun qaroo
Harki haxxii
Kan darbatu hin dhabne
Dhaabbanni qajeelaa
Refeensi goofaree
Ejjanni gaanfuree

Dubbatu ni harqa
Dhahu ni dhaaddata
Ajjeesu ni geerrara

Diina onnee cabsa
Saba onnachiisa

Hin rifatu, hin hifatu
Gufatus hin dhaabbatu
Galaanni itti hin guutu
Faggeennyi hin daangessu
Gaarri hin dheeratu
Rakkkoon hin boojitu
Roobaa caamni
Beelaa dheebuun of duuba hin deebiftu
Saba isaaf jiraata
Laammii ofiin dhaaddata
Biyya offiif dhaabbata
Isa kanatu goota

===//==

Hashim Adam irraa

bilisummaa

Recent Posts

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

3 weeks ago

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people…

3 weeks ago

The Impact of Slogan Change on the Oromo People’s Struggle for Independence

Deebitee Kootee Bilisoo October 25, 2023     Note that a political slogan stands for a cause.…

1 month ago

Fano: The Anti-Oromo Amhara fascist Paramilitary Extremist Militia Organization

October 17, 2023 Mallisee Fatansaa Sulee    Recently, a chorus of diaspora Amhara social media, the…

2 months ago

The Oromo Struggle: Unfinished Mission and Unintended Consequences

September 26, 2023 Deebitee Kootee Billisoo During the Abyssinian War of the conquest of Oromia,…

2 months ago

Dr. Yoonaas Birruu, the Mirror Image of Crimes of Genocide Menelik and Haile Selassie Committed Against the Oromo People

Fatansaa Sulee Shogodoo September 20, 2023 As it is clear from hateful and Oromo phobia…

2 months ago