Categories: Oduu Oromiyaa

Oduu Gaddaa,(YAMAN): baqatoonni Oromoo lama kan biyya Yaman keessa jiraatn rasaasa baraariin madaawan

 

Guyyaa Arraa Kana Magaalaa Sana’aa keesatti Rasaasni Qabbanaawaan kan samirraa gaddeebi’e Shamarran Baqattoota Oromoo lama 1,Hawaa Ahmad Abdulla, 2,Khadija Mohammad Xahir, kan ja’aman irra Bu’uun Miidhaa guddaa irra geesise,
akkasuma guyyaa Sadeen Dabre kana keesa Miliishiyaan Huutii Baqattoota Oromoo Nama 8 hamma kudhan tahan magaalaa Sana’a keesatti Afduubaman yootahu, iddoon isaan itti hidhaman hangga ammaati kan hinbeekamneedha,

Hubachiisa:
Waajjirri Kominiitii Tokkummaa Baqattoota Oromoo Yaman,
Hawaasa Baqattoota Oromoo Yaman Maraahuu Wanni beeksifnu yaroo ammaa kana akka walii galaatti magaaloottii Yaman mara keesatti Xayyaarri Biyyoottii Khaliijaa fi kanbiroo iddoo adda adddaa Rukutuu itti fufee jira waantaheef, Hawaasni keenya kana hubattanii akka naanno fi haala armaan gadii irraa fagaattan isinii ibsina,

1,Naannoo Mooraa Waraanaa,
2,Naannoo dhukaasaa
3,Naannoo hiriiraa

akkasuma Haaloota
1,Waliqabamanii taa’uu fi Deemuu
2,Halkan yaroo malee deemuu fi karaa keesa ta’uu, K.K.F,

Akkasuma yaroo ammaa kana Nuti Koreen Waajjirri Kominiitii Tokkummaa Baqattoota Oromoo Yaman, Haala biyyattii keesa deemaajiru ilaalchisee,
Gara dhimmi baqattootaa ilaalchisu maratti keesaa alatti rakkina hawaasni keenya keesa jiru kana dabarsuudhaan furmaata akka hawaasa keenyaaf rakkina keesa jiran kana keesaa argatan irratti halkanii guyyaa hojjachaa akka jirru hawaasni keenya hubachuudhaan, tarii namaa yoo rakkinni hatattamaa tokko baqattoota oromoo qunnamu jiraate akka itti gaafatamaa dhimma hawaasa baqattoota oromoo yaman qunnamuun beysiftan kabajaan isin gaafanna,

GALATOOMAA,

Koreen Waajjirri Kominiitii Tokkummaa Baqattoota Oromoo Yaman,

Lakkoofsa bilbilaa itti gaafatamaa Koree hawaasaa=734040970

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

4 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

4 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

4 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

4 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

6 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

6 months ago