Categories: Oduu OromiyaaSeenaa

Siidaan Wareegamtoota Calii-Calanqoo haala ho’an kabajamee oole jira.

 Siidaan suuraa ujjoollee cinatti argaatin jirtan kuni ammoo kan Gooticha Oromoo ‪#‎Bakar_Waareeti‬.

Abubakar-Waaree Goota Goota Caaluu kan akka Leenjisoo Diggaati Meeshaa waraana Ammayyaa hin ta’in qabachuun Waraana Abashoota meeshaa waraana Ammayyaa hidhate dura dhabbate Gotoota Oromoo lolchisee lolaa ture yeroo Minilik Meeshaa waraana Ammayyaatin Oromiyaa qabachuuf Waraana Ummata Oromoo irratti labsu.

Goota Ganama Farda yaabatee lola seenee osoo lolu lukni isaa takka irraa muramee Lola keessatti luka isaa kan muramee lafa bu’e osoo hin argin lola isaa itti fufuun lolaa oleetin yeroo lola irraa galgala gara mana isaa galu haati mana isaa Farda irratti yeroo ilaaltu luka isaa takka malee takka dhabdee, iyyiite yeroo gaaffatu, innis luka ufii yeroo ilaalu luka takka akka hin qabne arge!

lukni isaa Waraana keessatti diinan irraa muramtus essatti irraa muramtee fi yeroo kam akka irraa muramte beekuu hin dandeenye!!!!!!

Lukni sirraa muramuu miti qoreen xiqqoon takka yeroo si waraante eddoon qoreen si waraante sun hangam takka akka si dhukkubu sammuu kee uf gaaffadhuti deebii ufumaa ufii deebiisi.

Qabsoo isaan irratti wareegaman Dhaloonni ammaa kun galmaan gahuun dirqama keenya.

Seenaan bara baran isaan ni yaadata warra biyya fi sabaaf jecha lubbuu isaanii dhabe. Rabbiin jannaata haa keennuuf. warra akka qabsoon isaanii galma hin geenye hojjaata jiran ammoo lafee fi dhiigni isaani kan lafa irratti dhaggala’e sun isaan haa nyaatu.

INJIFFANNOON KAN UUMMATA OROMOO HAA TA’U!!

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

4 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

4 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

4 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

4 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

7 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

7 months ago