Categories: Oduu OromiyaaSeenaa

Siidaan Wareegamtoota Calii-Calanqoo haala ho’an kabajamee oole jira.

 Siidaan suuraa ujjoollee cinatti argaatin jirtan kuni ammoo kan Gooticha Oromoo ‪#‎Bakar_Waareeti‬.

Abubakar-Waaree Goota Goota Caaluu kan akka Leenjisoo Diggaati Meeshaa waraana Ammayyaa hin ta’in qabachuun Waraana Abashoota meeshaa waraana Ammayyaa hidhate dura dhabbate Gotoota Oromoo lolchisee lolaa ture yeroo Minilik Meeshaa waraana Ammayyaatin Oromiyaa qabachuuf Waraana Ummata Oromoo irratti labsu.

Goota Ganama Farda yaabatee lola seenee osoo lolu lukni isaa takka irraa muramee Lola keessatti luka isaa kan muramee lafa bu’e osoo hin argin lola isaa itti fufuun lolaa oleetin yeroo lola irraa galgala gara mana isaa galu haati mana isaa Farda irratti yeroo ilaaltu luka isaa takka malee takka dhabdee, iyyiite yeroo gaaffatu, innis luka ufii yeroo ilaalu luka takka akka hin qabne arge!

lukni isaa Waraana keessatti diinan irraa muramtus essatti irraa muramtee fi yeroo kam akka irraa muramte beekuu hin dandeenye!!!!!!

Lukni sirraa muramuu miti qoreen xiqqoon takka yeroo si waraante eddoon qoreen si waraante sun hangam takka akka si dhukkubu sammuu kee uf gaaffadhuti deebii ufumaa ufii deebiisi.

Qabsoo isaan irratti wareegaman Dhaloonni ammaa kun galmaan gahuun dirqama keenya.

Seenaan bara baran isaan ni yaadata warra biyya fi sabaaf jecha lubbuu isaanii dhabe. Rabbiin jannaata haa keennuuf. warra akka qabsoon isaanii galma hin geenye hojjaata jiran ammoo lafee fi dhiigni isaani kan lafa irratti dhaggala’e sun isaan haa nyaatu.

INJIFFANNOON KAN UUMMATA OROMOO HAA TA’U!!

bilisummaa

Recent Posts

Ethiopian Empire: Socialism and Federalism as Schemes to Avert its Breakup

November 10, 2023 Fatansaa Sulee Shogodoo    The interest of this article is not to do…

4 weeks ago

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people…

4 weeks ago

The Impact of Slogan Change on the Oromo People’s Struggle for Independence

Deebitee Kootee Bilisoo October 25, 2023     Note that a political slogan stands for a cause.…

1 month ago

Fano: The Anti-Oromo Amhara fascist Paramilitary Extremist Militia Organization

October 17, 2023 Mallisee Fatansaa Sulee    Recently, a chorus of diaspora Amhara social media, the…

2 months ago

The Oromo Struggle: Unfinished Mission and Unintended Consequences

September 26, 2023 Deebitee Kootee Billisoo During the Abyssinian War of the conquest of Oromia,…

2 months ago

Dr. Yoonaas Birruu, the Mirror Image of Crimes of Genocide Menelik and Haile Selassie Committed Against the Oromo People

Fatansaa Sulee Shogodoo September 20, 2023 As it is clear from hateful and Oromo phobia…

3 months ago