Oduu Oromiyaa

Siyaasaa fi amantii

Akkuma beekkamu baroota dabran keeysa gaafa mootummaa EPRDF sanitti hoggansa amantiin isaa islaama tahe irra hedduun isaanii maqa balleeysii amantii isaaniitti labsamaa ooltu fudhachuu dadhabuu fi hubannoo gahaa, obsa fi tooftaa itti ofirraa deebisan dhabaaf aangoo gadlakkisaa turan. Bara san keessa yeroo fi bakka adda addaatti hoggantoota sadarkaa gadi aanoo hanga ol’aanootti hojjachaa turan kan dhiibbaa fi jibbansa motummaa bara sanii kan ol’aatummaa TPLFn irra gahe osoo abdii isaan hin kutachiisin Magaalaa teenya Dirree Dhawaa saamiinsa akka malee fi lubbuu ilmaan isii baay’ee du’a irraa oolchuun shoora hammana hin ja’amne bahachaa fakkeenya dargaggeeysa baratee fi biyyaaf yaadu akkasuma biyya isaa jaalatuuf tahuu danda’an.barnoota amantii islaamaa fi idilee walfaana barachaa waan guddataniif sodaa rabbii qaban. Namni sodaa rabbii qabu haqa hawaasaa fi Rabbii waan ofirraa eeguuf midhaa fi gara jabeenyummaa akka malee hawaasa isaa irratti hin hojjatu.

Yeroo ammaa kanatti gahuumsa hedduu cimaatiin akka Dirree Dhawaa qofatti osoo hin taane akka baha afrikaatti Magaalaa teenya dorgomtuu taasisuuf hojiin isaan hojjachaa jiran nama boonsa. Dhugaa dubbachuuf teamspirit fi waljaala isaan qaban diina hinaafsisa.amantii ofii onneetti siyaasaa harkatti qabatanii jijjiirama arganne kana galmaan gahuu irratti gahee leencaa bahachaa jiaran.

Dinni Dirree Dhawaa biyya jaalalaa irraa gara jibbansaatti jijjiiruuf tattaafatanillee cimina leencota lamaan kanaan isaaniif hin milkooyne.ofii isaanii qofa osoo hin taane hoggantoota sadarkaa kaabinee hanga jalaatti tokkummaa fi obbolummaan hojjachaa fi hojjachisaa kan jiraniidha. Nutiis akka dargaggeeysa Magaalaa tanaatti qajeelfama roga hundaan fakkeenya isaan irraa fudhachaa hojii gaarii fi fakkeenya taate hojachaa jirra. Kabajamtoota obboleeyyan keenya Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dhawaa Obbo Kadiir Juhaar fi Itti Gaafatamaa Dura taa’aa Paartii Badhaadhinaa Bulchiinsa Dirree Dhawaa Obbo Ibraahim Yuusuf Fakkeenyummaa fi Urjii Dirree Dhawaati Siyaasaan namooma fi amantii isaaniitti dhiibbaa hin uumne.

Dirreen Dhawaa milkii 3 arkatte

1. Hoggansa amantii isaa fi ulamaa’ii jaalatu arkatte.

2.hoggansa siyaasaan bilchina qabu arkkatte.

3.Hoggansa Barnoota amantii fi idileetiin cimaaa arkatte.

bilisummaa

Recent Posts

Gochaa arr’a Taakkalee Uumaarratti tahe kanarraa kaadreen PP waa baratti laataa?

Kashlabboonni amaara dhala Oromoo (Taakkalee Uumaa) DC keessatti akkasitti xiqqeessuu isaanii ijaan arguun onnee nama…

2 days ago

Ameerikaan nama Ispoonsaran baqata gara biyya Ameerika fiduuf balbala bante

USA Welcome Corps Program Tibbana Ameerikaan sagantaa godaansaa / Immigration Program/ tokko ifoomsitee jirti. Sagantaan…

3 days ago

Attack on Civilians in Wollo Oromia Special Zone

Tensions in the Wollo Oromia Special Zone (located in the Amhara Region, Ethiopia) have flared,…

4 days ago

Civilians killed, villages burnt in latest violence in restive Oromo special zone, neighboring North Shewa zone in Amhara region; federal forces deployed

Map showing part of the locations where the latest violence is ongoing Addis Abeba – Residents…

4 days ago

Witnesses say latest ethnic clashes in Ethiopia kill dozens

NAIROBI, Kenya — Witnesses allege that several dozen civilians and fighters have been killed in…

4 days ago

Biyyattii wakkiilli Waaqaa fi odeessaan oduu Waaqaa baayyatee lafa dhiphise keessatti..

Barsiiaan Kana Hinjedhu! “Biyyattii kadhaan xurumbaa, biyyattii dibbeen sagadaa iyyee dhikkisu keessatti; lafattii maqaa dhala…

5 days ago